Saturday, June 23, 2018

         

                 पहीला पाऊस पडतो
        वर्षाचे चार महिने जीव घेणा वाटतो
        निसर्गाच्या नियमाला कोण अडऊ शकतो ?
        जेव्हा निळ्या निळ्या आकाशात तापलेला गोळा येतो
        तेव्हा शाळकरी मुलांना सुट्टयांची मजा देतो
        पण आनंद तर तेव्हाच येतो जेव्हा पहिला पाऊस पडतो....

रोखलेल्या श्वासात जणु प्राण अर्पण होते
ओसाड पडलेल्या रानात पाखरांची चाहुल लागते
मग वृद्धां पासुन लहानांन पर्यंत भिजण्याची ओढ असते
जेव्हा काळ्या काळ्या ढगांचा संच आकाशात दिसु लागतो .
           पण आनंद तर तेव्हाच येतो जेव्हा पहिला पाऊस पडतो....

   काहींच्या साठवलेल्या आठवणींना जणुं पुन्हा उजाळा देतो
   काहींना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला नवीन आठवणी देऊन जातो .
   पावसाच्या पहिल्या सरीत कधी गारांचा वर्षाव करतो
   कधी तप्त मातीतुन येणारा सुगंध देऊन जातो .
    पण आनंद तर तेव्हाच येतो जेव्हा पहिला पाऊस पडतो....
                                                                 -  भावना राऊत

3 comments: