Monday, July 9, 2018

                          लाजण
काय असतं हे लाजण ?
कधी दिसुन येतात का ही लक्षणं ?
कसे समजुन येत हे वागणं ?
गुंतागुंती चा प्रश्न आज आहे सोडवणं
                     काय असतं हे लाजण ?....
           खोडकर मिश्किल असणं
           मनातल्या मनात खुदकन हसणं
          काही विषयांवर आणि शब्दांवर बवरणं
         सगळं कळुनही न कळल्या सारख दाखवणं
                         काय असतं हे लाजण ?.....
भावना आहे ही असे काही जण म्हणतात
नाही तरी कसे म्हणु कारण हे सगळ्यांनाच असतात
बालकां पासुन वृद्धांना सर्वांनाच अनुभव येतात.
उत्सुकता वाढवणार जणु हेच एक खेळणं
                 काय असतं हे लाजण ?.....
                                          -  भावना राऊत
      

No comments:

Post a Comment