Thursday, May 24, 2018

तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते

  
             तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते ....


    जेव्हा कोणाचे आई वडील असे म्हणतात की 
    तुझ्या सारखी जबाबदार मुलगी आम्हाला हवी होती
                       तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते ....

    जेव्हा कोणाचा भाऊ मला असा म्हणतो
    अशी जाब विचारणारी बहीण हवी होती
                        तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते ....

    जेव्हा कोणाची बहीण असे म्हणते की,
    अशी पाठीशी घालणारी खंबीर बहीण हवी होती 
                           तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते...

    जेव्हा कोणाचे शेजारी असे म्हणतात 
     अशी शिष्ट शेजारी नको होती
                         तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते...

   जेव्हा कोणी कॉलीग असे म्हणते की 
   अशी protectiv सिनिअर हवी होती
              तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते...

  जेव्हा कोणाचा बॉयफ्रेंड असा म्हणतो की 
   तुझ्या सारखी loving   and caring अशी  girlfriend हवी होती 
               तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते...

    
जेव्हा कोणाचा husband असे म्हणतो की ,
तुझ्या सारखी suporting and undipandent women wife म्हणुन हवी होती
                  तेव्हा मला माझे जीवन सफल वाटते...
                                                  -भावना राऊत
       

11 comments: